Praktijk voor pastorale hulpverlening

Eluzai

GOD IS MIJN KRACHT!

Eluzai "God is mijn kracht"

Wat is pastorale hulpverlening?

In mijn praktijk voor pastorale hulpverlening combineer ik pastoraat met psychologie en theologie.

Het woord pastor betekent herder. Het is een Bijbels beeld; de herder zorgt voor zijn schapen. God zorgt voor mensen. Hij weet als geen ander wat wij mensen nodig hebben. Hij leidt en vormt ieders leven, door de ontmoeting heen. Dit laatste aspect maakt deze vorm van hulpverlening onderscheidend en echt hoopvol. Vanuit Zijn liefde wil God mensen herstellen.

Pastorale hulpverlening komt tegemoet aan tal van vragen die zich voordoen in het leven. Of je nu tegen problemen aanloopt en verlangt naar advies. Of dat je je verhaal wilt doen en inzicht krijgen in de manier waarop je omgaat met wat je meemaakt. Misschien zoek je naar mogelijkheden die tot verandering of verbetering leiden. Over veel situaties kun je in gesprek gaan en passende begeleiding ontvangen, zodat je met uitzicht en vertrouwen verder kunt.

In gesprek gaan over levensvragen of geloofsvragen betekent meestal wel een drempel over gaan. Je zegt eigenlijk dat je er zelf niet meer goed uitkomt. Misschien heb je al veel nagedacht en uitgeprobeerd. Een gesprek hierover kan het begin zijn van een verandering, van iets nieuws.

Mijn visie

God is onze Schepper en Heelmeester. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen (Psalm 139). Hij weet wat wij nodig hebben. Praten over de dingen waarin je vastloopt, inzicht krijgen in je situatie en voorzichtig stappen zetten, helpt je verder. Ik geloof dat God hierin het verschil kan maken. Hij geeft moed om te veranderen wat veranderd kan worden, kalmte om te aanvaarden wat niet kan veranderen en wijsheid om het verschil hiertussen te zien.

God is mijn kracht Eluzai, zodat ik je bij kan staan in jouw proces van heling om te komen tot een leven zoals God het voor jou bedoeld heeft.

Voor wie?

Voor Christenen die worstelen met een of meerdere van onderstaande problematieken. Ook mensen die geen christen zijn maar wel open staan voor een begeleiding op basis van Bijbelse principes zijn welkom.

Je moet bereid en gemotiveerd zijn om zelf stappen te zetten die aangereikt worden en nodig zijn in het proces van herstel. Er moet dus bereidheid zijn om dingen aan te leren en zo nodig ook af te leren.

Hieronder een greep uit mogelijke problemen:

 • Identiteitsproblemen
 • Onzekerheid en/of minderwaardigheidsgevoelens
 • (milde) angstgevoelens
 • Problemen met relaties
 • Verwerkingsproblemen rond ingrijpende gebeurtenissen
 • Problemen met het aangeven en hanteren van grenzen
 • Rouwverwerking
 • Stemmingsklachten zoals somberheid
 • Eenzaamheid
 • Schuldgevoelens
 • Ervaring met afwijzing
 • Gevolgen van (seksueel) misbruik 
 • Burn-out

De pastorale hulpverlening van Eluzai is alleen gericht op volwassen vrouwen.

Werkwijze

Door samen in gesprek te zijn, komen we bij de eigenlijke hulpvraag. Daar gaan we mee aan de slag op een manier die bij jou past. Dat varieert van het doen van je verhaal, zodat jij je hart kunt luchten, tot aan de slag gaan met doelen en huiswerkopdrachten. In het hele proces hebben gebed, het Woord van God en de leiding van de Heilige Geest een belangrijke plaats. 

Er wordt veel aandacht besteed aan de identiteit in Christus als basis van herstel, en er is veel aandacht voor de wijze van denken met als doel het aanleren/hanteren van een Bijbelse manier van denken.

Eluzai werkt met sessies van 50 minuten.

Intakegesprek

Tijdens het intakegesprek brengen we de hulpvraag in kaart en wat jouw verwachtingen zijn van de hulpverlening. Wanneer ik denk dat het buiten mijn vermogen ligt, zal ik dat eerlijk aangeven. 

Als hulpverlener heb ik zwijgplicht over alles wat binnen de muren van de praktijk besproken wordt. Ik houd mij aan de AVG wat persoonlijke gegevens betreft.

Het intakegesprek duurt 50 minuten.

Wie ben ik

Ik ben Anette van der Wijk- Dantuma. Samen met mijn man Oeds heb ik 4 kinderen.

Ik ben sinds 1993 werkzaam als verpleegkundige en haal nog altijd veel voldoening uit dit vak. Al jaren heb ik het verlangen gehad om ook mensen te helpen die pastorale zorg nodig hebben. 

Dat is de reden dat ik de opleiding Pastorale Hulpverlening bij het Evangelisch College [ETA] heb gevolgd.

Tarieven

Kennismaking – intakegesprek: € 25,-

Vervolggesprekken: € 47,- per sessie

Omdat geld geen belemmering mag zijn om contact op te nemen kan er overlegd worden over een bijdrage naar vermogen.

Deze hulpverlening is mogelijk zonder verwijzing van een huisarts.

Eluzai is aangesloten bij het Platform voor Pastorale hulpverlening (pastorale-hulpverlening.nl).

Eluzai

Praktijk voor pastorale hulpverlening

 

Eluzai betekent God is mijn kracht

Eluzai  is een jongensnaam, met oorsprong uit het Hebreeuws